листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните Одлуки од собрание на акционери:

Одлуки донесени на одржаната седница на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на 25.08.2017година


25.08.2017 odluka za izbor na pretsedavac.doc
25.08.2017 odluka za izbor na verif komisija____..doc
25.08.2017 odluka za izbor na brojac na glasovi za sobr.doc
25.08.2017 odluka za odobruvawe na God.izvestaj za rab.na TKP za2016g.doc
25.08.2017.odluka za odobruvawe godisna smetka i fin izvestai za 2016.doc
25.08.2017.odluka za odobruvawe na bilansot na fin.izvestai so 30.09.2016.doc
25.08.2017 odluki za neodobruvawe i vodewe na rabotata naclenovite na odbor.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na A.Dermendziev.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na H.Kelemen.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na Sawa Minkova.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na Z.Zdraveski.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na Dragan Vasileski.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na V. Dimitrieva.doc
25.08.2017.odluka za otpovikuvawe na Sawa Dimitrievska.doc
25.08.2017 odluka za odobr.na revizorski izvest.за 2016.doc
25.08.2017 Odluka za naznacuvawe Ovlasten revizor za 2017.doc

Објавено на: 25.08.2017 15:05:21
Документ БР.: DOC_12283-142/2017
Урнек: Други одлуки од собрание