листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог - одлуки за Собрание на акционери - 04.04.2019 година

 


02 - Посебни ревидирани финансиски извештаи за 2018 година.pdf
03 - Мислење од НО за Посебните извештаи на Друштвото за ревизијаl.PDF
04 - Предлог Одлука за усвојување на Посеб. фин. извештаи на КБ за 2018 година и на мислењето на НО.pdf
05 - Консолидирани ревидирани финансиски извештаи за 2018 година.pdf
06 - Мислење од НО за Консолидираните извештаи на Друштвото за ревизија.PDF
07 - Предлог Одлука за усвојување на Конс. фин. извештаи на КБ за 2018 и на мислењето на НО.pdf
08 - Годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за 2018 година.pdf
09 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на КБ за 2018 година.pdf
10 - Консолидирана годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за 2018 година.pdf
11 - Мислење од НО за Консолидираната годишна сметка на Друштвото за ревизија.PDF
12 - Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка на КБ за 2018 година.pdf
13 - Годишен извештај за работењето на КБ во 2018 година.pdf
14 - Мислење на НО кон Годишниот извештај за работењето на КБ во 2018 година.PDF
15 - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на КБ во 2018 година и на мислењето на НО.pdf
16 - Извештај од работата на Надзорниот Одбор на КБ во 2018 година.PDF
17 - Предлог Одлука за одобрување на Извештајот од работата на НО во 2018 година.pdf
18 - Предлог Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2018.pdf
19 - Предлог Одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата за 2018 година.pdf
20 - Предлог Одлука за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје.pdf
21 - Предлог Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за именување членови на НО на КБ.pdf
22 - Извештај за усогласеност на работењето и управ. на Банката со Кодексот за корп. управување.PDF
23 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за усогласеност на раб. со Кодексот за корп. управ.pdf
24 - Предлог Програма на мерки и активности на деловната политика и Фин. план за 2019 година.pdf

Објавено на: 04.03.2019 09:45:00
Документ БР.: DOC_13285-10/2019
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери