листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните Одлуки од собрание на акционери:

донесени одлуки на Собрание на акционери 30.05.2023


Одлука 1 за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Жито Полог Ад Тетово.pdf
Одлука 2 за усвојување на Годишна сметка и Финансискиот извештај на Жито Полог.pdf
Одлука 3 за усвојување на Консолидиран годишен извештај за работата на групацијата Жито Полог Ад Тетово за деловната 2022 год.pdf
Одлука 4 за усвојување на Консолидирана год сметка и консолидирани финанскиски извештаи на Жито Полог Ад Тетово за 2022 год.pdf
Одлука 5 за усвојување на Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за деловната 2022 год.pdf
Одлука 6 за усвојување на Извештајот за извршена ревизија на консолидирана год сметка,консолидирани фин извештаи и консолидираниот год извештај.pdf
Одлука 7 за распределба на добивката по Годишната сметка за 2022год на Жито Полог.pdf
Одлука 8 за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија за период 01.01.2022 до 31.12.2022.pdf
Одлука 9 за усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 год.pdf
Одлука 10 за определување на овластен ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи на Жито Полог Ад за 2023 година.pdf
Одлука за продажба (отуѓување) на сопствени акции.pdf
Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп.pdf

Објавено на: 30.05.2023 14:12:47
Документ БР.: DOC_12283-63/2023
Урнек: Други одлуки од собрание