Македонски
English
листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следниве измени во органите на управување:

Согласно членот 33, став 1, алинеја 11, и членот 34 став 1, алинеја 6 од Правилата за котација на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје објавуваме дека:

Надзорниот одбор на Макпетрол АД – Скопје, на седницата одржана на 19.6.2023 година, донесе Одлука за престанување на мандатот на членовите на Управниот одбор на Друштвото, бр. 0203-29/2 од 19.6.2023 година, поради истек на времето за кое се избрани, пo што, за членови на Управниот одбор, со мандат од 6 (шест) години, со Одлука бр. 0203-29/3 од 19.6.2023 година се именувани:  Андреја Јосифовски, Марија Јосифовска Спасовска, Сашко Павловски, Михајло Борозанов и Сашо Бошковски.

Членот на Управниот одбор на Друштвото, Андреја Јосифовски, поседува 2000 акции со право на глас, што е  1,780  % од вкупниот број на издадени акции од Друштвото.

Членот на Управниот одбор на Друштвото, Марија Јосифовска Спасовска, поседува 120 акции со право на глас, што е  0,107  % од вкупниот број на издадени акции од Друштвото.

Членот на Управниот одбор на Друштвото, Сашко Павловски, поседува 10 акции со право на глас, што е  0,009  % од вкупниот број на издадени акции од Друштвото.

Членот на Управниот одбор на Друштвото Михајло Борозанов, поседува 1 акција со право на глас, што е  0,001  % од вкупниот број на издадени акции од Друштвото.

Членот на Управниот одбор на Друштвото Сашо Бошковски, поседува 30 акции со право на глас, што е  0,027  % од вкупниот број на издадени акции од Друштвото.

 

 

Објавено на: 20.06.2023 08:44:16
Документ БР.: DOC_12285-48/2023
Урнек: Измени во органи на управување