листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери


Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи, Консолидирана годишна сметка, Консолидиран финансиски извештај, Годишен извештај и извештај на внатрешна ревизија

Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештаи.

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Одбор на Директори 

Предлог одлука за распоредување на добивката за 2016 год.

Предлог одлука за отповикување на членовите на Одбор на Директори

Предлог одлука за избор на членовите на Одбор на Директори

Предлог одлука за назначување на овластен ревизор

Предлог одлука за утврдување на паричен надоместок на членовите

 


7 PREDLOG ODLUKA za usvojuvanje na Fin.izv.,Konsolidirana god.smet.,Konsolid. fin. izv.,God izv. i Izvest. na vnatr. rev..pdf
10 PREDLOG_ODLUKA za usvojuvanje na revizorki izvestai.pdf
11 PREDLOG -ODLUKA za odobruvanje na rabotata na clenovite na O.D.pdf
12 PREDLOG-ODLUKA za rasporeduvanje na dobivkata za 2016 godina.pdf
13 PREDLOG_ODLUKA za otpovikuvanje na clenovite na O.D.pdf
14 PREDLOG_ODLUKA za izbor na clenovite na O.D.pdf
18 PREDLOG_ODLUKA za naznacuvanje na ovlasten revizor.pdf
19 PREDLOG ODLUKA za utvrduvanje na paricen nadomestok na clenovite.pdf

Објавено на: 13.10.2017 13:49:19
Документ БР.: DOC_13285-105/2017
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери