листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог одлуки и материјали 


II-1-1 Предлог-одлука за одобрување на Годишната сметка за 2018 година.doc
II-1-2 Предлог-одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2018 година.doc
II-1-3 Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2018 година.doc
II.1.1 Годишна сметка на ФЕРШПЕД АД за 2018 година.pdf
II.1.2 Ревидирани финансиски извештаи за 2018 година.pdf
II.1.3 Извештај за работењето на друштвото за 2018 година.pdf
II-2 Предлог-одлука за распределба на добивката за 2018 година.doc
II-3 Предлог-одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.doc
II-4 Предлог-одлука за одобрување на Извештајот од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2018.doc
II. 4 Извештај од НО за резултатите од контролата над управувањето со друштвото.pdf
II-5 Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2018.doc
II.5 Годишен Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година.pdf
II-6 Предлог-одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Конс. фин. извештаи 2018 и год.изв.за група.doc
II.6.1 Консолидирана Годишна сметка за 2018 година.pdf
II.6.2 Консолидирани ревидирани финансиски извештаи за 2018 година.pdf
II.6.3 Извештај за работењето на групата Фершпед за 2018 година.pdf
II-7-1 Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2018.doc
II-7-2 Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018.doc
II-8 Предлог-одлука за стекнување на удели во друштва со ограничена одговорност со преземање на нови влогови..doc
II-9 Предлог-одлука за измена на Статутот.DOC
II-10 Предлог-одлука за избор на членови на Одбор на директори.doc
II-11 Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2019 година.doc

Објавено на: 17.04.2019 09:45:28
Документ БР.: DOC_13285-57/2019
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери