листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог - одлуки за Собрание на акционери на Стопанска банка АД Скопје:


точка 4.1. Записник од 49 седница на Собрание на акционери 29 06 2021.pdf
точка 4.2. Статутарна одлука за измена на Статут.pdf
точка 4.3. Пречистен текст на Статут.pdf
точка 4.4. Одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2021 на Стопанска банка АД - Скопје.pdf
Точка 4.5. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје.pdf
точка 4.5.а. Финансиски извештаи-Стопанска Банка АД Скопје 31.12.2021.pdf
точка 4.5.б. Мислење на НО за финансиските извештаи за 2021.pdf
точка 4.6. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2021 со писмено мислење од Надзорниот одбор.pdf
точка 4.6.а. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје за 2021година.pdf
точка 4.6.б. Мислење на НО за Годишниот извештај 2021.pdf
точка 4.7. Одлука за распределба на добивката на Стопанска банка АД - Скопје за 2021 година.pdf
точка 4.8. Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите.pdf
точка 4.9. Одлука за пренамена на задржаната добивка за инвестирање во добивка расположлива за распределба на акционерите.pdf
точка 4.10. Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивидендата на приоритените акции на Стопанска банка АД Скопје за 2021 година.pdf
точка 4.11. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД - Скопје за 2021 година.pdf
точка 4.12. Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2022 година.pdf

Објавено на: 29.04.2022 16:08:18
Документ БР.: DOC_13285-108/2022
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери