листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за датумот на одржување и Дневниот ред на Собранието на акционери
Почитувани акционери и други заинтересирани страни,
 
Ве известуваме дека по претходно поднесено барање на мнозинскиот акционер на Друштвото VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, работниот дел од дневниот ред на акционеското собрание закажано за 09.07.2024 година кое е свикано преку Јавен повик за свикување на акционерско собрание бр.02-5671/2-1 од 07.06.2024 година (кој е објавен во дневен весник Нова Македонија на ден 08.06.2024 година), се дополнува со нова точка 2 која гласи: Разгледување и донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото бр.02-5137/3-1 од 22.05.2024 година.
 
Во прилог на оваа објава Ви доставуваме Одлука бр.02-5905/2 од 14.06.2024 година од Управниот одбор на Друштвото за дополнување на дневен ред и Ревидиран јавен повик бр.02-5905/2-1 од 14.06.2024 година за акционерското собрание закажано за 09.07.2024 година. 
 
Сите прашања во врска со оваа објава можете да ги адресирате до стручните служби на Друштвото.
 
Поздрав,
МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
 

 


_2.Odluka za dopolnuvanje na javen povik za akcionersko sobranie_Juli 2024.pdf
_2.1.Dopolnet javen povik za svikuvanje na sobranie_Juli 2024.pdf

Објавено на: 14.06.2024 14:01:41
Документ БР.: DOC_10109-113/2024
Урнек: Јавен повик за собрание