Предлог - одлуки за Собрание на акционери
Од: До:
КомпанијаНасловДатум и Време
РЖ Интер-Трансшпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.09.2022 09:33:02
УНИ Банка АД Скопје Предлог - одлуки за Собрание на акционери15.09.2022 09:39:13
НЛБ Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.09.2022 09:49:44
Ветекс АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери07.09.2022 14:11:12
Тутунски комбинат АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери05.09.2022 14:25:12
Тутунски комбинат АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери05.09.2022 09:11:22
ТТК Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери02.09.2022 09:40:52
Мода АД Свети НиколеПредлог - одлуки за Собрание на акционери30.08.2022 09:25:19
ДС Смитх АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.08.2022 14:13:22
ТТК Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери10.08.2022 15:31:47
ТТК Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.08.2022 14:30:57
Македонски Телеком АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.08.2022 09:52:23
Комерцијална Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.07.2022 08:50:29
РЖ Интер-Трансшпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.07.2022 14:14:35
РЖ Интер-Трансшпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.07.2022 14:14:31
РЖ Интер-Трансшпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.07.2022 14:14:28
РЖ Интер-Трансшпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.07.2022 14:14:11
Неметали Огражден АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери15.07.2022 08:37:24
СН Осигурителен Брокер АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери14.07.2022 08:40:47
Тетекс АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.07.2022 14:01:31
Рудници Бањани АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.06.2022 14:06:29
Рудници Бањани АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.06.2022 14:06:29
Пелистерка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери22.06.2022 15:48:37
Централна кооперативна банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери22.06.2022 08:07:02
СН Осигурителен Брокер АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери14.06.2022 16:00:35
Нова стоковна куќа АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери13.06.2022 14:10:47
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери08.06.2022 14:11:07
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери08.06.2022 14:11:07
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери08.06.2022 14:10:07
ЗК Пелагонија АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери08.06.2022 08:33:56
ЗК Пелагонија АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери06.06.2022 15:03:19
ЗК Пелагонија АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.06.2022 09:38:01
Факом АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери01.06.2022 14:08:40
Факом АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери01.06.2022 14:08:32
Пелистерка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери31.05.2022 16:06:45
Пелистерка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери31.05.2022 14:10:37
Нова стоковна куќа АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери30.05.2022 14:07:40
Неметали Огражден АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери30.05.2022 14:03:41
Неметали Огражден АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери30.05.2022 09:07:05
Тутунски комбинат АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.05.2022 14:01:13
Раде Кончар - Апаратна техника АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.05.2022 09:13:22
Технокомерц АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.05.2022 08:28:49
ТЕАЛ АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери25.05.2022 09:48:23
МЗТ Пумпи АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 14:07:24
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 14:06:24
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 14:06:24
Ангропромет Тиквешанка АД КавадарциПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 14:05:24
Технокомерц АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 09:30:02
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:59:35
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:59:24
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:59:15
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:58:31
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:58:08
Фабрика Карпош АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери23.05.2022 08:57:39
Триглав осигурување АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.05.2022 14:04:49
МЗТ Пумпи АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.05.2022 14:04:12
МЗТ Пумпи АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.05.2022 14:03:56
Попова кула АД Демир КапијаПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.05.2022 09:24:35
Макпромет АД ШтипПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.05.2022 08:21:55
ГТЦ АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.05.2022 15:02:34
Макпромет АД ШтипПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.05.2022 08:30:38
Рудници Бањани АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.05.2022 14:09:22
Пекабеско АД Кадино, ИлинденПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.05.2022 08:25:16
Македонија осигурување АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери17.05.2022 15:03:32
Дебарски бањи - Цапа АД ДебарПредлог - одлуки за Собрание на акционери16.05.2022 08:47:27
Дебарски бањи - Цапа АД ДебарПредлог - одлуки за Собрание на акционери16.05.2022 08:47:16
Дебарски бањи - Цапа АД ДебарПредлог - одлуки за Собрание на акционери16.05.2022 08:47:07
Стопанска банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери13.05.2022 16:02:06
ФЗЦ 11 Октомври АД КумановоПредлог - одлуки за Собрание на акционери13.05.2022 09:44:41
ОКТА АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.05.2022 15:22:10
Ветекс АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери10.05.2022 09:00:36
Аутомакедонија АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери09.05.2022 14:48:43
Стопанска банка АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери09.05.2022 09:05:22
Стопанска банка АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери09.05.2022 08:56:25
Интерпромет АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери06.05.2022 15:20:23
Интерпромет АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери06.05.2022 14:48:21
Интерпромет АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери06.05.2022 14:48:14
Кристал 1923 АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери05.05.2022 14:06:30
Кристал 1923 АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери05.05.2022 14:05:30
Фруктал Мак АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери05.05.2022 14:05:30
Стопанска банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.05.2022 14:25:08
Жито Лукс АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.05.2022 14:05:20
РЖ Услуги АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.05.2022 08:45:35
РЖ Услуги АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.05.2022 08:32:17
Стопанска банка АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:30:07
ТЕАЛ АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:04:50
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:03:55
Либерти АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:02:46
Макотекс АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:01:40
Макпромет АД ШтипПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 14:01:11
Фруктал Мак АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 09:22:52
Кристал 1923 АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 09:11:47
Димко Митрев АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери03.05.2022 08:53:49
Стопанска банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 16:08:18
Аутомакедонија АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 16:04:19
Грозд АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:55:52
ВВ Тиквеш АД КавадарциПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:21:21
Макпромет АД ШтипПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:16:39
Трготекстил малопродажба АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:16:13
Трготекстил малопродажба АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:16:01
РЖ Техничка контрола АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:13:38
Тутунски комбинат АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:12:55
Тутунски комбинат АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:12:42
УНИ Банка АД Скопје Предлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:10:05
РЖ Економика АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:08:08
Вабтек МЗТ АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:06:46
Вабтек МЗТ АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:06:34
ОКТА АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:06:08
ОКТА АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 14:05:54
Македонски Телеком АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:45:25
Ветекс АД ВелесПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:40:45
Стопанска банка АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:35:34
Централна кооперативна банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:33:17
Современ дом АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:31:35
Жито Лукс АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:29:08
Скопски Пазар АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:26:35
Фершпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 09:16:35
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:52:22
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:52:15
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:52:01
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:54
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:45
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:36
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:27
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:22
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:18
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:13
Струмичко поле АД с. ВасилевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери29.04.2022 08:51:08
Макстил АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:29:49
ГД Тиквеш АД КавадарциПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:25:49
Славеј АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:23:49
Тајмиште АД КичевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:17:49
Оранжерии Хамзали АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:15:49
ФЗЦ 11 Октомври АД КумановоПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 14:09:49
Макпетрол АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.04.2022 08:37:07
Макстил АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери27.04.2022 15:57:30
Технокомерц АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери27.04.2022 14:08:35
Жито Караорман АД КичевоПредлог - одлуки за Собрание на акционери27.04.2022 14:07:39
Патнички сообраќај - Транскоп АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 15:41:17
Патнички сообраќај - Транскоп АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 15:41:02
Ангропромет Тиквешанка АД КавадарциПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 14:08:33
Стокопромет АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 14:07:02
Адинг АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 09:19:20
Триглав осигурување АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 09:09:40
Пекабеско АД Кадино, ИлинденПредлог - одлуки за Собрание на акционери26.04.2022 09:06:57
Адинг АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери21.04.2022 15:38:35
Прилепска пиварница АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери21.04.2022 14:07:39
Македонија осигурување АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери21.04.2022 14:06:35
Гранит АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери21.04.2022 08:55:53
Цементарница УСЈЕ АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 16:00:15
Герас Цунев Трговија АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 14:10:27
Герас Цунев Трговија АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 14:10:08
Герас Цунев Конфекција АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 14:09:41
Герас Цунев Конфекција АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 14:09:21
Мода АД Свети НиколеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 09:10:29
БИМ АД Свети НиколеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 08:50:23
ОИЛКО КДА СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 08:38:03
ОИЛКО КДА СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 08:37:47
Макошпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 08:37:04
Макошпед АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери20.04.2022 08:36:58
Лотарија на Македонија АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери19.04.2022 09:30:20
ЖАС АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.04.2022 15:43:09
Витаминка АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.04.2022 15:00:44
Реплек АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.04.2022 14:02:56
Хотели-Метропол АД ОхридПредлог - одлуки за Собрание на акционери18.04.2022 09:30:40
Силекс АД КратовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери15.04.2022 14:04:28
Кланица со ладилник АД СтрумицаПредлог - одлуки за Собрание на акционери15.04.2022 14:03:32
НЛБ Банка АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 15:07:30
Сигурносно стакло АД ПрилепПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 14:05:23
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 14:04:46
Уготур АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 14:04:10
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 09:55:24
Европа АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери12.04.2022 09:29:45
Фустеларко Борец АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.04.2022 14:04:13
Фустеларко Борец АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.04.2022 14:04:06
Фустеларко Борец АД БитолаПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.04.2022 14:03:58
Македонијатурист АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.04.2022 14:03:06
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери11.04.2022 08:33:57
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери08.04.2022 14:43:50
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери06.04.2022 14:42:00
Жито Полог АД ТетовоПредлог - одлуки за Собрание на акционери04.04.2022 14:54:47
Рудници Бањани АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери31.03.2022 09:52:11
Рудници Бањани АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери31.03.2022 09:40:09
Реплек АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери30.03.2022 15:53:52
Реплек АД СкопјеПредлог - одлуки за Собрание на акционери28.03.2022 14:03:05